Kontakt


ul. Łączności 5-7, Wrocław - okolice Ronda przy ul. Powstańców Śląskich
mail: przedszkole-52 @o2.pl
tel. 71/7986796

 

Przedszkole nr 52 to dwie poniemieckie wille połączone przejściem. Otoczone jest pięknym ogrodem z wydzieloną częścią (mały ogród) dla dzieci najmłodszych. Jest pięć grup. Przedszkole posiada własną kuchnię, która przygotowuje dla dzieci cztery posiłki (I śniadanie, II śniadanie, obiad - zupa, obiad - II danie). Dzieci dobrze czują się w naszym przedszkolu.

ZapraszamyKadra Przedszkola

Magdalena Kotlarz-Michalska - Dyrektor Przedszkola
Iwona Łachman- wicedyrektor

Grupa I Biedronki

Jolanta Gągorowska
Martyna Kazieczko

 

Grupa II Krasnale

Katarzyna Krajewska
Magdalena Kotlarz-Michalska
Iwona Łachman

 

 

Grupa III Żabki

Krystyna Dutkiewicz
Justyna Żygadło

 

Grupa IV Misie

Barbara Konecka
Teresa Lech

 

Grupa V Kotki

Ewa Kusza
Edyta Kędzierska

 

Personel Pomocniczy:

Jolanta Hajduk - intendent

Dorota Chomacka - pomoc nauczyciela

Aneta Kukla - pomoc nauczyciela

Magdalena Czajkowska, Grażyna Krupa, Maria Stawiarska, Jadwiga Barszczyk, Wioletta Małysz - pomoc techniczna

Renata Tarnowska - szef kuchni

Aldona Trosko, Grażyna Lisowiec - pomoc kucharza

Julian Pawlak - dozorca dzienny, konserwator, ogrodnik

MISJA Przedszkola:

 1. Przedszkole sprzyja wszechstronnemu rozwojowi dziecka w wieku przedszkolnym.
 2. Przedszkole zapewnia poczucie bezpieczeństwa każdemu dziecku.
 3. Przedszkole przygotowuje dziecko do przeżywania sukcesu, ale i do radzenia sobie z porażkami.
 4. Dzieci w Przedszkolu Nr 52 mają możliwość samorealizacji i aktywnego odkrywania swoich możliwości.
 5. Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola.
 6. Nauczyciele realizują założenia podstawy programowej, stale się dokształcają i tworzą klimat przyjaznego środowiska

Wizja

Nasz przedszkolak po 3-letnim pobycie w Przedszkolu:
 • Potrafi uważnie słuchać i rozumie przekaz słowny
 • Mówi o swoich potrzebach i oczekiwaniach adekwatnie do wieku
 • Potrafi poprosić o pomoc
 • Pyta, gdy czegoś nie rozumie
 • Rozpoznaje, nazywa i próbuje potwierdzać uczucia innych
 • Zna sposoby konstruktywnego wyrażania złości i często je stosuje
 • Potrafi adekwatnie do wieku przewidzieć negatywne skutki swojego zachowania
 • Próbuje rozwiązać konflikty z kolegami pokojowo lub szuka pomocy dorosłego
 • Współdziała z kolegami przestrzegając zasad obowiązujących w grupie
 • Rozpoznaje, kiedy ktoś potrzebuje pomocy i oferuje ją
 • Potrafi przyznać się do błędu i stara się go naprawić
 • Akceptuje odmowę dorosłego
 • Radzi sobie z odsunięciem od jakieś aktywności
 • Potrafi poprosić o pomoc w sposób akceptowany społecznie
 • Godzi się z zajęciem innego niż pierwsze miejsce
 • Akceptuje przegraną bez wpadania w gniew lub zamartwiania się
 • Potrafi czekać na swoją kolejkę
 • Jest gotowe do podjęcia nauki czytania i pisania